Information
 
 

Vad du ska ta med

Hund

Det är bra om du tar med något för hunden att ligga på och eventuellt ett tuggben eller liknande om hunden har tuggbehov.
Vatten- och matskålar håller vi med.

Katt

Vi rekommenderar att du tar med något katten kan ligga på och en leksak om katten är van vid det.
Vi håller med vatten- och matskålar samt kattlåda med sand.

Vaccination
Både hund och katt måste ha ett fullgott vaccinationsskydd som styrkt med intyg.

Hund

Din hunds vaccination ska ej vara äldre än två år, den ska vara vaccinerad mot valpsjuka samt parvo.

Katt

Din katts vaccination ska ej vara äldre än ett år, den ska vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva.

Hygien
Efter varje inackordering städas utrymmena noggrant med bakteriedödande desinfektionsmedel för att eliminera alla former av smittorriker.